กรมราชทัณฑ์ ประกาศรับสมัครข้าราชการ โดยวิธีคัดเลือก หลายตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์        2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์    1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม            1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์            6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด            1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ            149 ตำแหน่ง
ตำแหน่งเภสัชกร                3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งทันตแพทย์                4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งนายแพทย์                13 ตำแหน่ง

รายละเอียด

กรมสรรพากร รับสมัครฯ สอบราชการ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 7 ตำแหน่ง
นักวิชาการภาษีปฏฺิบัติการ 10 ตำแหน่ง
นิติกรปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ 20 ตำแหน่ง
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 110 ตำแหน่ง

รายละเอียด

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครฯ หลายตำแหน่ง

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง
รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง

รายละเอียด

ประกาศสำนักงาน ก.พ. รายชื่อผู้สมัครสอบ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปี 2558

T ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558

T ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558

รายละเอียด

รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) 1 ตำแหน่ง

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) 29 ตำแหน่ง

รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม ถึง 28 พฤษภาคม 2557

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดสอบแข่งขันเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 7 ตำแหน่ง 2 พฤษภาคม 2556 ถึง 27 พฤษภาคม 2557

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดสอบแข่งขันเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 7 ตำแหน่ง 2 พฤษภาคม 2556 ถึง 27 พฤษภาคม 2557

รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่  2 พฤษภาคม ถึง 26 พฤษภาคม 2557

รายละเอียด

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี 100 ตำแหน่ง และ นิติกร 200 ตำแหน่ง

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี 100 ตำแหน่ง และ นิติกร 200 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556 ถึง 24 ธันวาคม 2556

รายละเอียด

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 8 ตำแหน่ง

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 8 ตำแหน่ง 16 ธันวาคม 2556 - 31 มกราคม 2557

รายละเอียด

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเข้ารับข้าราชการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 110 ตำแหน่ง 16 ธันวาคม 2556 ถึง 8 มกราคม 2557

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเข้ารับข้าราชการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 110 ตำแหน่ง 16 ธันวาคม 2556 ถึง 8 มกราคม 2557

รายละเอียด

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับข้าราชการ นิติกร 2 ตำแหน่ง 16 ธันวาคม 2556 ถึง 8 มกราคม 2557

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับข้าราชการ นิติกร 2 ตำแหน่ง 16 ธันวาคม 2556 ถึง 8 มกราคม 2557

รายละเอียด

กรมสรรพากร เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 93 ตำแหน่ง

กรมสรรพากร เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 93  ตำแหน่ง  เปิดรับสมัคร 12 ธันวาคม 2556 ถึง 6 มกราคม 2557

รายละเอียด

กรมควบคุมโรค สอบแข่งขันเข้ารับราชการ นักเทคนิคการแพทยฺ์ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง

กรมควบคุมโรค สอบแข่งขันเข้ารับราชการ นักเทคนิคการแพทยฺ์ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง ในวันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2556

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบแข่งขันเข้ารับข้าราชการ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง 11 ธันวาคม 2556 ถึง 3 มกราคม 2557

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบแข่งขันเข้ารับข้าราชการ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง 11 ธันวาคม 2556 ถึง 3 มกราคม 2557

รายละเอียด

กรมการปกครอง เปิดสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่งรวม 99 อัตรา

เจ้าหน้าที่ปกครอง 50 ตำแหน่ง, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 30 ตำแหน่ง รวม 99 อัตรา

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 55 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม ถึง 24 ธันวาคม 2556

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 55 ตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม ถึง 24 ธันวาคม 2556

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง  2-25 ธันวาคม 2556

รายละเอียด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 20 ตำแหน่ง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 20 ตำแหน่ง 27 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2556

รายละเอียด

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 3)

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 3)

รายละเอียด

เกี่ยวกับเรา

ประชาสัมพันธ์ งานราชการ, สอบราชการ

ติดต่อเรา

pongpan29 [@] gmail.com

ลิงค์แนะนำ

ซื้อขายรถมือสอง

© Copyright 2012 Thai2job. All Rights Reserved.