รายละเอียด


นักวิชาการเงินและบัญชี
  • อัตราเงินเดือน 15000 บาท
  • ว่าง 100 ตำแหน่ง
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

นิติกร
  • อัตราเงินเดือน 15000 บาท
  • ว่าง 200 ตำแหน่ง
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี