รายละเอียด

อัตราเงินเดือน
16,400-18,040 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง
2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์