รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่  2 พฤษภาคม ถึง 26 พฤษภาคม 2557