รายละเอียด

เปิดรับสมัคร
19 พฤษภาคม 2558 ถึง 10 มิถุนายน 2558


รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม